Furnizarea informației din Registrul de stat al persoanelor juridice și întreprinzătorilor individuali

Furnizarea informaţiei din Registrul de stat şi din actele de constituire

 

Furnizarea informaţiei din Registrul de stat se efectuează contra plată. Cuantumul plăţilor pentru furnizarea informaţiei din Registrul de stat sunt prevăzute în anexa Legii nr. 220 din 19.10.2007 „privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali”. Termenul de furnizare a informaţiei este de 3 zile lucrătoare de la data adresării solicitantului. De asemenea, se furnizează informaţia şi în regim de urgenţă (24 ore, 4 ore sau 1 oră).

 

Informaţia din Registrul de stat şi din actele de constituire ale persoanei juridice sau persoanei fizice întreprinzător individual se eliberează la cerere, în următoarele forme:

 

 1. extras din Registrul de stat;
 2. copii ale actelor de constituire;
 3. informaţii din actele de constituire;
 4. certificat privind constatarea unui fapt.

 Pentru eliberarea informaţiei (extrasului) din Registrul de stat, solicitanţii prezintă următoarele acte: 

 1. cererea de modelul stabilit,
 2. actul de identitate;
 3. dovada achitării taxei.

Furnizarea informaţiei se efectuează sub formă de:

 • Extras din Registrul de stat care conţine date privind denumirea persoanei juridice, numele, prenumele persoanei fizice întreprinzător individual, forma juridică de organizare, numărul de identificare de stat (IDNO), data înregistrării, sediul, numele şi prenumele administratorului, mărimea capitalului social, numele, prenumele sau denumirea asociaţilor, cota de participare a asociaţilor, obiectul principal de activitate
 • Informaţii privind iniţierea procedurii de reorganizare sau de dizolvare a persoanei juridice, privind radierea din Registrul de stat. Informaţii privind succesiunea în drepturi şi obligaţii pentru persoana juridică, privind suspendarea activităţii
 • Informaţii despre persoane juridice şi întreprinzători individuali clasificate pe diferite criterii (sediu, obiect principal de activitate, participare străină la capital)
 • Informaţii privind starea persoanei juridice sau a întreprinzătorului individual (pasivă, inactivă; licenţele eliberate, suspendate, retrase sau anulate; interdicţiile aplicate de instanţele judecătoreşti şi executorii judecătoreşti; punerea în gaj a părţii sociale din capitalul social; conturile bancare curente şi datoria faţă de bugetul public naţional)
 • Informaţii despre administratorii fiduciari sau administratorii insolvabilităţii desemnaţi de instanţa de judecată, precum şi despre componenţa nominală a organelor de conducere, supraveghere şi control, despre membrii  comisiei de lichidare sau lichidator
 • Istoricul persoanei juridice sau al întreprinzătorului individual, din momentul înregistrării pînă la data solicitării istoricului, privind înregistrarea iniţială şi informaţiile în ordine cronologică (cu excepţia datelor privind domiciliul).

 Autorităţilor publice informaţia din Registrul de stat se prezintă gratuit doar în formă electronică.

 Informaţia (extrasul) din Registrul de stat pentru întreprinzătorii individuali sau persoanele juridice înregistrate de Serviciul înregistrare a unităţilor de drept mun. Chişinău (sediul - str. Puşkin, 47, mun.Chişinău) se eliberează în bir. 214, de către Secţia informaţii şi menţiuni.

 Recepţionarea comenzilor privind solicitarea extrasului din Registrul de stat se efectuează şi prin intermediul terminalului Qiwi, serviciului electronic „e-Extras”.

 Comenzile recepţionate prin intermediul telefonului, terminalului Qiwi, serviciului electronic „e-Extras”, se consideră drept cereri depuse la Departamentul înregistrare şi licenţiere a unităţilor de drept a I.P. „Agenţia Servicii Publice”, iar data recepţionării comenzii este considerată data depunerii cererii.

 Recepţionarea cererilor prin intermediul telefonului se efectuează pentru comenzile în regim de urgenţă o (una) ora, cu plata corespunzătoare.

Familiarizarea cu documentele din dosarul de evidenţă al persoanei juridice sau al întreprinzătorului individual şi eliberarea copiilor certificate de pe documentele din dosarul de evidenţă.

Familiarizarea cu documentele din dosarul de evidenţă al persoanei juridice sau al întreprinzătorului individual şi eliberarea copiilor certificate de pe documentele din dosarul de evidenţă se efectuează la sediile subdiviziunilor teritoriale înregistrare a unităţilor de drept a Departamentului înregistrare şi licenţiere a unităţilor de drept a I.P. „Agenţia Servicii Publice” , unde a avut loc înregistrarea, precum şi prin intermediul Secţiei informaţii şi menţiuni din cadrul Departamentului.

 Pentru familiarizarea cu documentele din dosarul de evidenţă al persoanei juridice sau al întreprinzătorului individual, eliberarea copiilor certificate de pe documentele din dosarul de evidenţă ale acestora solicitanţii prezintă următoarele acte: 

 1. cererea de modelul stabilit,
 2. actul de identitate;
 3. dovada achitării taxei.

 Solicitanţii se familiarizează cu documentele din dosarul de evidenţă al persoanei juridice sau al întreprinzătorului individual şi obţin copiile certificate de pe documentele din dosarul de evidenţă în termen de 3 zile de la data depunerii actelor menţionate.

 Solicitanţii se familiarizează cu documentele din dosarul de evidenţă al persoanei juridice sau al întreprinzătorului individual în prezenţa specialistului desemnat de serviciul teritorial.

Se pot familiariza cu documentele din dosarul de evidenţă al persoanei juridice sau al întreprinzătorului individual administratorii, fondatorii (asociaţii, acţionarii), persoanele împuternicite de către aceştia prin procură (mandat).

 În cazul când se solicită familiarizarea cu documentele din dosarul de evidenţă al persoanei juridice sau al întreprinzătorului individual sau eliberarea copiilor certificate de pe documentele din dosarul de evidenţă în regim de urgenţă (24 ore, 4 ore sau 1 oră) plata se majorează de 2, 3, sau 4 ori.

 Copiile certificate se eliberează numai de pe documentele de constituire originale. Se interzice eliberarea copiilor certificate de pe copie.

Eliberarea informaţiei din Registrul de stat şi copiilor certificate de pe documentele din dosarul de evidenţă al persoanelor juridice sau al întreprinzătorului individual, familiarizarea cu documentele din dosarul de evidenţă al persoanei juridice sau al întreprinzătorului individual se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 133 din  08.07.2011 “privind protecţia datelor cu caracter personal”.