Modificări în legislație

Publicat:Luni, 12/10/2012 - 00:00

La 7 decembrie 2012 a fost publicată Legea nr.235 din 26 octombrie 2012 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova Nr.248-251). Legea a fost aprobată de către Parlament în contextul îndeplinirii Programului de activitate a Guvernului pentru anii 2011-2014 „Integrare Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare” şi are drept scop îmbunătăţirea în continuare a procedurii de înregistrare a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali, şi reducerii poverii administrative în domeniul afacerilor, accentul fiind pus pe extinderea ghişeului unic la înregistrarea afacerii, reducerea documentelor pe suport de hîrtie, asigurarea conform cerinţelor Directivei Uniunii Europene a publicităţii informaţiei din Registrul de stat al persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali, lărgirea informaţiilor şi datelor din Registrul de stat.

Prin Legea adoptată au fost excluse şi completate următoarele modificări:

1. au fost excluse un şir de avize solicitate de la antreprenori pentru a fi prezentate la momentul înregistrării afacerii;

2. a fost exclus din circuit certificatul de înregistrare, folosindu-se pe larg tehnologiile informaţionale;

3. s-au extins consemnările (menţiunile) în Registrul de stat efectuate din oficiu, fără implicarea şi solicitarea antreprenorilor;

4. s-a completat Registrul de stat cu date despre:

- interdicţiile impuse de instanţele judecătoreşti şi executorii judecătoreşti;

- informaţii privind gajarea părţii sociale din capitalul social;

- informaţii privind licenţele eliberate, suspendate, retrase sau anulate.