Modificări în legislație

Publicat:Luni, 02/08/2016 - 00:00

Camera Înregistrării de Stat aduce la cunoştinţă că, prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.36 din 1 februarie 2016 „Cu privire la modificarea şi abrogarea unor hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.25-30 din 05.02.2016, art.Nr:43) a fost abrogată Hotărîrea Sovietului Miniştrilor al RSS Moldoveneşti nr.338 din 8 octombrie 1984 „Cu privire la aprobarea Statutului-model al cooperativei de construire a locuinţelor din RSS Moldovenească” (Veştile, 1984, nr.11, art. 93).

 

Astfel, cooperativa de construire a locuinţelor în activitatea sa nu mai poate aplica prevederile hotărîrii abrogate.

 

Reieşind din acest fapt şi, totodată, în conformitate cu prevederile art. 17 alin.(4) din Legea condominiului în fondul locativ nr.913-XIV din 30 martie 2000, cooperativa de construcţie a locuinţelor, care funcţionează în blocul de locuinţe, urmează a fi reorganizată în asociaţie de coproprietari în condominiu, cu înregistrarea ulterioară a acesteia şi a condominiului.