Modificări în legislație

Publicat:Vineri, 08/26/2016 - 00:00

Parlamentul Republicii Moldova a adoptat la 4 martie curent Legea nr. 21 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, care vizează modificarea şi completarea Legii nr.220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali.

 

Astfel, noţiunea de „ghişeu unic la înregistrea de stat” este expusă într-o formulă mai amplă, ce presupune în sine un mecanism prin care organul înregistrării de stat acordă părţilor implicate în activitatea de întreprinzător, printr-un singur punct de recepţionare, consultaţii privind formalităţile legale referitor la constituirea şi înregistrarea persoanei juridice şi a întreprinzătorului individual, verificarea de numirii persoanei juridice, perfectarea actelor de constituire, înregistrarea de stat, publicarea informaţiei în Buletinul electronic, precum şi obţine informaţii necesare înregistrării prin intermediul reţelelor electronice de la autorităţile publice, fără implicarea solicitantului înregistrării, şi prezintă informaţii din Registrul de stat al persoanelor juridice şi Registrul de stat al întreprinzătorilor individuali autorităţilor publice pentru luarea la evidenţa fiscală, statistică, medicală şi socială.

 

Ţinînd cont de ritmul alert în care evoluează sectorul antreprenorial, a fost micşorat termenul prevăzut pentru înregistrarea de stat de la 5 zile lucrătoare la 24 ore. Totodată, este propusă antreprenorilor şi opţiunea solicitării efectuării înregistrării de stat în regim de urgenţă la 4 ore (fiind un regim opţional).

 

Concomitent, a fost amendat art.4 din Legea nr.220/2007, astfel încît plăţile pentru serviciile de înregistrare, de asistenţă, de furnizare a informaţiei, de autentificare şi certificare, precum şi alte servicii prestate de organul înregistrării de stat sunt expres stabilite în anexa la legea menţionată.

 

Întru respectarea prevederilor Directivei Uniunii Europene 2009/101/CE,  Legea nr.220/2007 a fost completată cu un nou articol care reglementează accesul public la informaţia din Registrul de stat. Astfel, este asigurată vizualizarea şi accesarea gratuită pe pagina web a organului înregistrării de stat a datelor din Registrul de stat privind denumirea persoanei juridice, forma juridică de organizare, numărul de identificare de stat (IDNO), data înregistrării, sediul, numele şi prenumele administratorului, numele şi prenumele sau denumirea fondatorilor (asociaţilor) şi mărimea cotelor de participare ale acestora în capitalul social, starea persoanei juridice (pasivă, inactivă, în proces de reorganizare sau radiere, suspendare a activităţii), precum şi numele, prenumele, data înregistrării, numărul de identificare de stat (IDNO) al întreprinzătorului individual şi date privind radierea acestuia.