Interne

Publicat:Thu, 08/24/2017 - 00:00

În conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 314 din 20.05.2017, a avut loc reorganizarea prin fuziune (absorbţie) a Întreprinderii de Stat „Camera Înregistrării de Stat”, a Întreprinderii de Stat „Cadastru”, a autorităţii administrative „Serviciul Stare Civilă”, a autorităţii administrative „Camera de Licenţiere” cu Instituţia Publică „Agenţia Servicii Publice”.

 

Succesor de drepturi şi obligaţii a Î.S. „Camerei Înregistrării de Stat” este Instituţia Publică „Agenţia Servicii Publice”.

Romanian
Publicat:Luni, 06/19/2017 - 00:00

Camera Înregistrării de Stat aduce la cunoştinţă că a fost lansat Serviciul electronic „e-Extras”, care consolidează, prelucrează și asigură achitarea online prin Sistemul Guvernamental de plăți Electronice Mpay a comenzilor pentru recepționarea extraselor din Registrul de stat prin intermediul Internetului.

Romanian
Publicat:Miercuri, 11/30/2016 - 00:00

 Camera Înregistrării de Stat aduce la cunoştinţă că a fost lansat un serviciu electronic nou, care permite achitarea și recepționarea comenzilor pentru extrasele din Registrul de stat prin intermediul dispozitivelor de autoservire QIWI.

La moment serviciul este disponibil doar în raza mun. Chișinău.

Romanian
Publicat:Vineri, 08/26/2016 - 00:00

Parlamentul Republicii Moldova a adoptat la 4 martie curent Legea nr. 21 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, care vizează modificarea şi completarea Legii nr.220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali.

 

Romanian
Publicat:Luni, 02/08/2016 - 00:00

Camera Înregistrării de Stat aduce la cunoştinţă că, prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.36 din 1 februarie 2016 „Cu privire la modificarea şi abrogarea unor hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.25-30 din 05.02.2016, art.Nr:43) a fost abrogată Hotărîrea Sovietului Miniştrilor al RSS Moldoveneşti nr.338 din 8 octombrie 1984 „Cu privire la aprobarea Statutului-model al cooperativei de construire a locuinţelor din RSS Moldovenească” (Veştile, 1984, nr.11, art. 93).

 

Romanian
Publicat:Vineri, 12/20/2013 - 00:00

Camera Înregistrării de Stat Vă informează că, începând cu 02.01.2014, persoanele juridice şi întreprinzătorii individuali cu sediul în raionul Călăraşi, vor fi deserviţi de Oficiul Teritorial Chişinău al Camerei Înregistrării de Stat.

Romanian
Publicat:Luni, 12/10/2012 - 00:00

La 7 decembrie 2012 a fost publicată Legea nr.235 din 26 octombrie 2012 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova Nr.248-251).

Romanian
Subscribe to RSS - Interne